Hva er Mattemaraton?

MatteMaraton er en gratis konkurranse i matematikk som har tatt mål av seg å øke interessen og engasjementet rundt faget.  Alle elever i norsk skole fra mellomtrinnet ut videregående kan delta, uavhengig om skolen har Kikora.

Elevene vil få tilgang til å løse oppgaver tilpasset sitt nivå.  Vi i Kikora har ikke laget noen regler. Med MatteMaraton ønsker vi å sette læring i fokus og vil bidra til at elevene repeterer pensum og får trening i matematiske begreper, tallforståelse, regneferdigheter og løsningsstrategier.

Startsskuddet går 1. mai  


Last ned pressemelding som : pdf

Foto av Redaktør Anders Baumberger:  Lavoppløst / Høyoppløst

Illustrasjonsfoto: Elev løser oppgaver

Pressemelding


Arnfinn Redse

 Key Account Manager

m: +47 98 80 92 08

e: arnfinn@kikora.no

Pressekontakt