MatteMaraton er en gratis konkurranse i matematikk som har tatt mål av seg å øke interessen og engasjementet rundt faget.  

MatteMaraton er laget av lærere for elever og lærere som er i en travel sluttspurt for året. Derfor er det ingen regler, ingen påmelding til konkurransen eller annet byråkrati. Løs oppgavene individuelt, sammen, med eller uten hjelpemidler. Dette styrer lærerne helt som de vil, for mye koker ned til én ting: Øvelse gjør mester.

Hvem kan delta:
Alle elever i norsk skole fra første klasse til og med VG1, uavhengig om din skole bruker Kikora i undervisningen.

Ditt barn vil få tilgang til å løse oppgaver tilpasset sitt nivå.  Vi i Kikora har ikke laget noen regler. Med MatteMaraton ønsker vi å sette læring i fokus og vil bidra til at elevene repeterer pensum og får trening i matematiske begreper, tallforståelse, regneferdigheter og løsningsstrategier. 

Har ikke ditt barn tilgang til Kikora via sin skole kan du selv enkelt gå inn å registrere en bruker og jobbe med dette på hjemmebane. I tillegg kan dere utfordre andre i klassen og lærerne til å delta i konkurransen.