VGS

Generelt:

For å hjelpe elevene i gang er det aller beste at du tildeler etappene som gjøremål. Da ligger de klare for elevene på deres hjemside. Hvordan du gjør dette er beskrevet her. Om elevene ikke ligger i grupper ennå, finner du egen video som også forklarer dette.

Hvordan motivere elevene fram til eksamen? Og hva med tiden etter eksamen? MatteMaraton for VGS er aller mest ment som en effektiv og motiverende forberedelse til eksamen, men kan også brukes til å gjøre det umulige litt mindre umulig: Å holde et faglig fokus etter at eksamen er unnagjort.

Eksamensoppgavene for 1P og 1T er nettopp det, tidligere gitte eksamensoppgaver.

Mattemaraton 1P/1P-Y er et tilbud til elever som vil være med å konkurrere om gjeve premier samtidig som de får verdifull repetisjon i sitt fag.

 

Til slutt:

MatteMaraton blir akkurat det du gjør det til med elevene. Trenger du hjelp til å skape engasjement rundt oppgaveløsningen. Sjekk www.mattemaraton.no eller bli med i gruppen MatteMaraton på Facebook. Her finner du blant annet premieoversikt som du kan vise til elevene og andre tips som kan øke motivasjonen. Har du spørsmål, ta kontakt på support@kikora.no. Kommentarer/rettelser til oppgavene setter vi svært stor pris på: Bare klikk på elevens navn oppe til høyre og velg «Send tilbakemelding» så kommer oppgaven opp hos oss inkludert alle stegene eleven har gjort, slik at du kun trenger å skrive kort hva du mener bør endres.

Lykke til med MatteMaraton 2018!

-Redaktør-Anders og resten av Kikora-teamet