6. trinn:

Generelt:

For å hjelpe elevene i gang er det aller beste at du tildeler etappene som gjøremål. Da ligger de klare for elevene på deres hjemside. Hvordan du gjør dette er beskrevet her. Om elevene ikke ligger i grupper ennå, finner du egen video som også forklarer dette.

I all korthet:

Mosjonsløpet må kunne kalles oppvarming for de fleste elevene dine. Her er det relativt enkle møter med ulike emner innen tallforståelse og regning med de fire regneartene på barnetrinnsnivå. Likevel: Kanskje bra for å komme i skikkelig konkurranseform?

Kondisløpet er det normerte løpet for 5. trinnselever. Blant enkle oppgaver lurer det en og annen utfordring som også vil gi mange av dine elever på 6. trinn verdifull repetisjon.

Friskusløpet er skrevet «for den jevne 6. trinns elev», men det er ikke dumt å begynne med et løp på lavere nivå for mange av elevene.

Topptrentløpet er faglig omtrent på 7. trinns nivå, så dette er for de faglig sterke på 6. trinn som har fullført Friskusløpet og ønsker større utfordringer.

Eliteløpet: Her er oppgavene på 8.trinns nivå. Viktig at elevene som vil prøve seg får klar beskjed om at dette er godt over forventet faglig nivå.

 

MOSJONSLØPET

Løpet starter i «Eplehagen» med enkel addisjon. I de påfølgende etappene «TierToppen», «AddisjonsAlpene», «VerdiVannet», «Nabolaget», og «Krokodilledammen» får elevene verdifull repetisjon og trening i plassverdisystemet/tallforståelse, begreper og mengdelære før de avslutter med noen tallrekkenøtter i «RekkeRunden».

«SubtraksjonsStien»  og «GangeGaloppen» starter hyggelig men også her venter det utfordringer litt uti etappen. Her kan det være fint å kladde litt, men forsøk å unngå at elevene bruker subtraksjons- eller multiplikasjonsalgoritmene til å løse disse. Det skal la seg gjøre ved hoderegning eventuelt med litt visuell støtte fra et kladdeark. Sett gjerne elevene sammen så de kan utveksle ulike løsningsstrategier.

«BrøkBerget» med sine interaktive visualiseringer kan være et supert utgangspunkt for en plenumssesjon med elevene. Her har du muligheten til å få inn både begreper og forståelse for konseptet brøk hvis du som lærer veileder elevene gjennom denne etappen.

«BegrepsBakken» og «SifferSafari» er en relativt enkel avrunding på del 1, halvmaraton. Dere er nå omtrent halvveis i årets MatteMaraton. Det bør jo markeres!

I del to møter elevene blant annet negative tall i etappen «Under bakken». Den påfølgende etappen «RekkeRabalder» er full av tallrekker som kanskje egner seg aller best som par-, gruppe- eller plenumsarbeid? Det samme gjelder sjarmøretappene «LeggesammenLappeteppet» og «MultiplikasjonsMosaikken». Finnes det kun ett svar her, eller er det flere muligheter? Hvor mange muligheter? Diskuter.

 

KONDISLØPET – FOR 6. TRINNS ELEVER SOM TRENGER Å FRISKE OPP LITT

Gjennom de ni første etappene er det fokus på tallforståelse, hoderegning med de fire regneartene, prosent, brøk, konvertering mellom måleenheter og en snikinnføring av likninger. Alt dette HELT UTEN bruk av kalkulator. Elevene må gjerne bruke papir og blyant som støtte for tenkingen, men unngå at de bruker standard algoritmer for å løse regnestykkene. Forståelse og gode hoderegningsstrategier skal ligge til grunn, heller enn en mekanisk oppskrift.

Gjennom «Den tunge mila» (100 oppgaver) møter elevene varierte utfordringer innenfor de fleste emner, inkludert repetisjon av mange viktige begreper.

Løpet avsluttes med Hanan Abdelrahmans finaleoppgaver. I arbeidet med finaleoppgavene har Hanan sett for seg et klasserom fullt av engasjement og samarbeid. Ikke noen øredøvende «prøvestillhet» der hver elev sitter alene ved sin skjerm. Slipp elevene løs, prat matte og ha det gøy i innspurten!

 

FRISKUSLØPET – for «den jevne 6. trinns elev».

Gjennom de ni første etappene er det fokus på tallforståelse, hoderegning med de fire regneartene, prosent, brøk, konvertering mellom måleenheter og en snikinnføring av likninger. Alt dette HELT UTEN bruk av kalkulator. Elevene må gjerne bruke papir og blyant som støtte for tenkingen, men unngå at de bruker standard algoritmer for å løse regnestykkene. Forståelse og gode hoderegningsstrategier skal ligge til grunn, heller enn en mekanisk oppskrift.

Gjennom «Den tunge mila» (100 oppgaver) møter elevene varierte utfordringer innenfor de fleste emner, inkludert repetisjon av mange viktige begreper, før løpet avsluttes med Hanans finaleoppgaver hvor elevene er ment å skulle løpe sammen mot mål.

 

TOPPTRENTLØPET – For de faglig sterke.

Merk at dette løpet er skrevet for 7. trinn, men hvorfor ikke gjøre det tilgjengelig for de ivrigste som har forutsetninger for å sette seg inn i nye emner. I dette løpet har vi fokusert ekstra mye på forståelse av konseptet brøk. Elevene får prøve ulike visuelle tilnærminger til brøker og koplingen til den mer abstrakte numeriske fremstillingen.

Gjennom «Den tunge mila» (100 oppgaver) møter elevene varierte utfordringer innenfor de fleste emner, inkludert repetisjon av mange viktige begreper, før løpet avsluttes med Hanans finaleoppgaver hvor elevene er ment å skulle løpe sammen mot mål.

 

ELITELØPET

Dette løpet fokuserer i likhet med Topptrentløpet også på brøk, som for mange oppleves som vanskelig, men som blir mer håndgripelig med gode interaktive visualiseringer i GeoGebra. Også dette løpet avsluttes med ei tung mil på 100 varierte oppgaver, og i dette løpet er alle oppgavene i utgangspunktet ment for 8. trinns-elever så dette er kun for råtassene på 6. trinn, hvor god støtte hjemme eller på skolen er avgjørende – i kombinasjon med evnen til å søke opp teori på egenhånd.

 

Til slutt:

MatteMaraton blir akkurat det du gjør det til med elevene. Trenger du hjelp til å skape engasjement rundt oppgaveløsningen. Sjekk www.mattemaraton.no eller bli med i gruppen MatteMaraton på Facebook. Her finner du blant annet premieoversikt som du kan vise til elevene og andre tips som kan øke motivasjonen. Har du spørsmål, ta kontakt på support@kikora.no. Kommentarer/rettelser til oppgavene setter vi svært stor pris på: Bare klikk på elevens navn oppe til høyre og velg «Send tilbakemelding» så kommer oppgaven opp hos oss inkludert alle stegene eleven har gjort, slik at du kun trenger å skrive kort hva du mener bør endres.

Lykke til med MatteMaraton 2018!

-Redaktør-Anders og resten av Kikora-teamet