5. trinn:

Generelt:

For å hjelpe elevene i gang er det aller beste at du tildeler etappene som gjøremål. Da ligger de klare for elevene på deres hjemside. Hvordan du gjør dette er beskrevet her. Om elevene ikke ligger i grupper ennå, finner du egen video som også forklarer dette.

I all korthet:

Mosjonsløpet må kunne kalles ren oppvarming for de fleste elevene dine. Her er det enkle møter med de fire regneartene på lett barnetrinnsnivå. Likevel: Kanskje bra for å komme i skikkelig konkurranseform?

Kondisløpet er også skrevet for barnetrinnet (uten at elevene trenger å vite det…), men her vil mange 5. trinnselever ha godt faglig utbytte dersom de mangler en del av det grunnleggende.

Friskusløpet er det normerte løpet for 5. trinnselevene. Blant enkle oppgaver lurer det en og annen utfordring som enklest løses gjennom samarbeid.

Topptrentløpet er faglig omtrent på 6.-7. trinns nivå, så dette er for de faglig sterkeste på 5. trinn som har fullført Friskusløpet og ønsker større utfordringer.

Eliteløpet: Her er oppgavene på 7.trinns nivå. Viktig at elevene som vil prøve seg får klar beskjed om at dette er langt over forventet faglig nivå.

 

MOSJONSLØPET

For å gjøre det mer oppnåelig for elevene har vi delt det opp i halv- og helmaraton slik at dere kan feire en delseier halvveis ute i løpet.

Løpet starter i «Eplehagen». Tips: La elevene først klikke på regnestykkene og så trykke «enter». I stedet for å bare skrive inn svaret med én gang. Da får de opp et grafisk bilde av stykket som er god hjelp til utregningen. Etter hvert mister de denne grafiske støtten. De kan også leke seg litt med å skrive egne utsagn og se hvordan den grafiske responsen blir. Hva skjer om de skriver et høyt tall….? Sjekk det ut 😉

«Legge – til – landet» er ti etapper hvor elevene skal lære seg å se mønstre i addisjon. I etappe 1 øver de på å legge til nettopp tallet 1 osv gjennom de påfølgende etappene. Eplene er nå borte, men de må gjerne sitte og rable på et ark ved siden av. Hvordan tenker elevene når de skal legge til f.eks 2? La de forklare hverandre! Har dere telleramme/kuleramme kan det også være et nyttig hjelpemiddel.

Løpet går så videre over i helmaraton (del 2). Utforsk etappene sammen, eller understrek at de bør få hjelp hjemme til å løpe disse etappene. Og uansett: Her er visuell støtte i form av konkreter eller papir helt avgjørende for utbyttet:

Gjennom «Trekke-fra-landet», «GangeGaloppen», «DeleDalen» og «Pluss-og-minus-etappen» får elevene prøvd seg på alle de fire regneartene. Dette mestrer de helt fint med deg som lærer på laget, og noen gode visualiseringer på tavla og/eller på papir. Oppgaven 9:3 er eksempelvis den vanskeligste divisjonsoppgaven de møter, og med en god praktisk tilnærming til denne, er det langt innenfor hva de har forutsetning for å løse rent matematisk.

De to neste etappene går gjennom «Kan-du-klokka-landet». Her gir vi elevene umiddelbar tilbakemelding når de har truffet riktig, for ekstra god flyt og motivasjon gjennom læringsopplevelsen.

I «TallTullToppen» får elevene et første forsiktig møte med komma og tegnene «større enn» og «mindre enn». Denne etappen kan egne seg godt som en plenumssesjon.

Finaleetappen går gjennom «Lappeteppeland». Her har du en liten gullgruve av relativt enkle addisjonsoppgaver som egner seg veldig godt for par-/gruppesamtaler. Finnes det bare én løsning?

 

KONDISLØPET

Også her starter vi gjennom Eplehagen med enkel addisjon. I de påfølgende etappene «TierToppen», «AddisjonsAlpene», «VerdiVannet», «Nabolaget», og «Krokodilledammen» får elevene verdifull repetisjon og trening i plassverdisystemet/tallforståelse, begreper og mengdelære før de avslutter med noen tallrekkenøtter i «RekkeRunden».

«SubtraksjonsStien»  og «GangeGaloppen» starter hyggelig men også her venter det utfordringer litt uti etappen. Her kan det være fint å kladde litt, men forsøk å unngå at elevene bruker subtraksjons- eller multiplikasjonsalgoritmene til å løse disse. Det skal la seg gjøre ved hoderegning eventuelt med litt visuell støtte fra et kladdeark. Sett gjerne elevene sammen så de kan utveksle ulike løsningsstrategier.

«BrøkBerget» med sine interaktive visualiseringer kan være et supert utgangspunkt for en plenumssesjon med elevene. Her har du muligheten til å få inn både begreper og forståelse for konseptet brøk hvis du som lærer veileder elevene gjennom denne etappen.

«BegrepsBakken» og «SifferSafari» er en relativt enkel avrunding på del 1, halvmaraton. Dere er nå omtrent halvveis i årets MatteMaraton. Det bør jo markeres!

I del to møter elevene blant annet negative tall i etappen «Under bakken». Den påfølgende etappen «RekkeRabalder» er full av tallrekker som kanskje egner seg aller best som par-, gruppe- eller plenumsarbeid? Det samme gjelder sjarmøretappene «LeggesammenLappeteppet» og «MultiplikasjonsMosaikken». Finnes det kun ett svar her, eller er det flere muligheter? Hvor mange muligheter? Diskuter.

 

FRISKUSLØPET – FOR «DEN JEVNE 5. TRINNS ELEV».

Gjennom de ni første etappene er det fokus på tallforståelse, hoderegning med de fire regneartene, prosent, brøk, konvertering mellom måleenheter og en snikinnføring av likninger. Alt dette HELT UTEN bruk av kalkulator. Elevene må gjerne bruke papir og blyant som støtte for tenkingen, men unngå at de bruker standard algoritmer for å løse regnestykkene. Forståelse og gode hoderegningsstrategier skal ligge til grunn, heller enn en mekanisk oppskrift.

Gjennom «Den tunge mila» (100 oppgaver) møter elevene varierte utfordringer innenfor de fleste emner, inkludert repetisjon av mange viktige begreper.

Løpet avsluttes med Hanan Abdelrahmans finaleoppgaver. I arbeidet med finaleoppgavene har Hanan sett for seg et klasserom fullt av engasjement og samarbeid. Ikke noen øredøvende «prøvestillhet» der hver elev sitter alene ved sin skjerm. Slipp elevene løs, prat matte og ha det gøy i innspurten!

 

TOPPTRENTLØPET – For elever som har fullført friskusløpet og vil ha større utfordringer.

Gjennom de ni første etappene er det fokus på tallforståelse, hoderegning med de fire regneartene, prosent, brøk, konvertering mellom måleenheter og en snikinnføring av likninger. Alt dette HELT UTEN bruk av kalkulator. Elevene må gjerne bruke papir og blyant som støtte for tenkingen, men unngå at de bruker standard algoritmer for å løse regnestykkene. Forståelse og gode hoderegningsstrategier skal ligge til grunn, heller enn en mekanisk oppskrift.

Gjennom «Den tunge mila» (100 oppgaver) møter elevene varierte utfordringer innenfor de fleste emner, inkludert repetisjon av mange viktige begreper, før løpet avsluttes med Hanans finaleoppgaver hvor elevene er ment å skulle løpe sammen mot mål.

 

ELITELØPET – For de faglig aller sterkeste.

Merk at dette løpet er skrevet for 7. trinn, men hvorfor ikke gjøre det tilgjengelig for de ivrigste som har forutsetninger for å sette seg inn i nye emner. I dette løpet har vi fokusert ekstra mye på forståelse av konseptet brøk. Elevene får prøve ulike visuelle tilnærminger til brøker og koplingen til den mer abstrakte numeriske fremstillingen.

Gjennom «Den tunge mila» (100 oppgaver) møter elevene varierte utfordringer innenfor de fleste emner, inkludert repetisjon av mange viktige begreper, før løpet avsluttes med Hanans finaleoppgaver hvor elevene er ment å skulle løpe sammen mot mål.

 

Til slutt:

MatteMaraton blir akkurat det du gjør det til med elevene. Trenger du hjelp til å skape engasjement rundt oppgaveløsningen. Sjekk www.mattemaraton.no eller bli med i gruppen MatteMaraton på Facebook. Her finner du blant annet premieoversikt som du kan vise til elevene og andre tips som kan øke motivasjonen. Har du spørsmål, ta kontakt på support@kikora.no. Kommentarer/rettelser til oppgavene setter vi svært stor pris på: Bare klikk på elevens navn oppe til høyre og velg «Send tilbakemelding» så kommer oppgaven opp hos oss inkludert alle stegene eleven har gjort, slik at du kun trenger å skrive kort hva du mener bør endres.

Lykke til med MatteMaraton 2018!

-Redaktør-Anders og resten av Kikora-teamet