Gi elevene størst mulig faglig utbytte av MatteMaraton!

Av: Redaktør Anders Baumberger

Over 70 000 elever og lærere deltok i fjor, og veldig mange forteller om et skikkelig faglig løft på tampen av året. Med enkle grep kan du som lærer få mye mer ut av MatteMaraton enn hvis elevene bare «slippes løs». Jeg har samlet opp noen av de beste tipsene fra lærere over hele landet, og presenterer de her sammen med kjerneverdiene som vi har bygget MatteMaraton på.

Tre tips: La elevene…

…jobbe med oppgaver på rett nivå: Mer enn noen gang tidligere har vi tilrettelagt for nivådifferensiering i MatteMaraton. Det er ikke noe mål i seg selv at alle elever i klassen løper samme løp. Tvert imot. Ta en rask titt på utvalgte oppgaver i de forskjellige løpene

o   Mosjonsløpet
o   Kondisløpet
o   Friskusløpet
o   Topptrentløpet
o   Eliteløpet

og veiled elevene til å jobbe med rett løp, eller la de kikke på oppgavene og velge selv. Min erfaring er at de fleste elever har god selvinnsikt i eget faglig nivå.

Når elevene står fast: Fokuser på framdrift. Elevene kan fortsette selv om de ikke kommer i mål med en oppgave. For å fullføre et løp bør de helst ha løst alle 422 oppgavene, men inntil 10 uløste oppgaver kan vi akseptere.

…jobbe variert med oppgavene: Litt alene, mye sammen, noe i plenum. Ja, akkurat så variert som du jobber med elevene dine ellers. MatteMaraton handler ikke om å slå de andre, men om å løfte hverandre til bedre regneferdigheter og økt forståelse. Det oppnås best i lag. Stimuler til den gode samtalen og la faglig sterke elever blomstre som medlærere. Ett av målene våre med MatteMaraton er å la elevene få snuse litt på emner som de ikke nødvendigvis har hatt tidligere, men som kanskje kommer for fullt neste skoleår. Desto viktigere er det at du som åndelig og faglig veileder deltar aktivt i gjennomføringen.

…bruke papir ved siden av: Flere og flere av oppgavene i Kikora visualiserer matematikken primært gjennom dynamiske figurer i GeoGebra, som hjelper elevene med å forstå koplingen mellom det grafiske og det mer abstrakte numeriske/algebraiske. Likevel bør elevene oppfordres sterkt til å aktivt kladde, tegne eller regne litt på papir ved siden av for å understøtte egen forståelse. Skjerm og tastatur skal understøtte læringen, ikke virke innskrenkende på elever som ofte vil ha nytte av å frigjøre seg med blyanten ved siden av.

 

Hvilket løp passer for hvilke elever?

Flere løp på hvert  trinn gjør det lettere å tilpasse til hver enkelt elev – men øker samtidig muligheten for å løpe seg bort. Klikk på det trinnet du underviser på så får du et innblikk i hva hvert løp dekker.

1.– 2. trinn

3.- 4. trinn

5. trinn

6. trinn

7. trinn

8.-10. trinn

VGS