Hvem kan delta:  
Alle elever i norsk skole fra førsteklasse til og med VG1, uavhengig om din skole har tilgang til Kikora.  

Hva er konkurransen: 
Elevene løser oppgaver tilpasset sitt nivå.  Vi i Kikora har ikke laget noen regler. Med MatteMaraton ønsker vi å sette læring i fokus og vil bidra til at lærere og elever finner en god og morsom måte å repetere pensum på. Elevene får trening i matematiske begreper, tallforståelse, regneferdigheter og løsningsstrategier.

Motiver gjerne elevene til å jobbe både i fritiden og på skolen. Dere må gjerne utfordre en annen klasse på din skole, naboskole eller i nabokommunen for å øke motivasjonen gjennom litt ekstrakonkurranse. 

MatteMaraton er laget av lærere for elever og lærere som er i en travel sluttspurt for året. Derfor er det ingen regler, ingen påmelding til konkurransen eller annet byråkrati. Løs oppgavene individuelt, sammen, med eller uten hjelpemidler. Dette styrer lærerne helt som de vil, for mye koker ned til én ting: Øvelse gjør mester