finale: påmelding åpnet nå!

Landsfinale i MatteMaraton 2017

Alle klasser på mellomtrinnet og ungdomstrinnet som kvalifiserer seg, er velkomne til å delta i den store finalen som finner sted i Oslo. 

Slik kvalifiserer man seg:
Klasser (i Kikora) med minst 10 elever hvorav minst 90% av elevene fullfører minst ett løp i MatteMaraton innen utgangen av mai, er kvalifiserte. Klassen representeres ved to elever og én lærer. Dersom flere klasser fra en skole er kvalifisert, holder det at én lærer deltar. 

Praktisk info:
Finalen finner sted i Oslo 24. august, fra kl 11:00-15:00 på Teknisk Museum på Kjelsås. Kikora sørger for bevertning for alle deltakerne. 
Transport ordnes og dekkes av deltakerne. 

I finalen konkurrerer elevene mot andre klasser på samme trinn (5.-10. trinn).

Førstemann til mølla!
En variant av "førstemann til mølla"-prinsippet gjelder. Fra og med nå er det mulig å melde din/dine klasse/klasser på til landsfinalen. Vi har plass til 60 klasser. Det er mulig å melde seg på nå selv om klassen ikke er i mål ennå: Bruk den siste uken av MatteMaraton til å mobilisere og innfri kriteriene for finaleplass! 

Meld på din klasse her

Fredag 2. juni vil vi gå i gjennom påmeldingene og sjekke at kriteriene er oppfylt. Ved overtegning vil vi vektlegge kriterier som gjennomsnittlig antall oppgaver løst per elev i klassen, klassetrinn, og geografisk spredning i landet. Er vi ikke overtegnet per 2. juni er dere garantert plass i finalen, dersom klassen er kvalifisert etter kriteriene. Førstemann til mølla-prinsippet gjelder da videre ut juni. I fjor ble vi overbooket, så det lønner seg å være tidlig ute med påmeldingene.

Se video fra landsfinalen 2016