Landsfinale: påmelding åpen!

Landsfinale i MatteMaraton 2018

Alle klasser på mellomtrinnet og ungdomstrinnet som kvalifiserer seg, er velkomne til å delta i den store finalen som finner sted i Oslo. 

Slik kvalifiserer man seg:
Klasser (i Kikora) med minst 10 elever hvorav minst 90% av elevene fullfører minst ett løp i MatteMaraton innen utgangen av mai, er kvalifiserte. Klassen representeres ved to elever og én lærer. Dersom flere klasser fra en skole er kvalifisert, holder det at én lærer deltar. 

Praktisk info:
Finalen finner sted i Oslo torsdag 23. august, fra kl 11:00-15:00 på Teknisk Museum på Kjelsås. Kikora sørger for bevertning for alle deltakerne. 
Transport ordnes og dekkes av deltakerne selv. 

I finalen konkurrerer elevene mot andre klasser på samme trinn (5.-10. trinn).

Førstemann til mølla!
En variant av "førstemann til mølla"-prinsippet gjelder. Fra og med nå er det mulig å melde din/dine klasse/klasser på til landsfinalen. 
Vi har plass til 60 klasser.  I fjor ble vi overbooket, så det lønner seg å være tidlig ute med påmeldingene! NB! Alle tidligere år har vi vært overbooket, så vær tidlig ute for å øke sjansene for at akkurat dere får delta. 

Meld på din klasse her

Fredag 8. juni vil vi gå gjennom påmeldingene og sjekke at kriteriene er oppfylt. Så snart som mulig vil vi ta kontakt med alle påmeldte. Ved overtegning vil vi vektlegge kriterier som gjennomsnittlig antall oppgaver løst per elev i klassen, klassetrinn, og geografisk spredning i landet. Førstemann til mølla-prinsippet gjelder da videre ut juni. I fjor ble vi overbooket, så det lønner seg å være tidlig ute med påmeldingene.