NYTT I ÅR!

I år trekker vi ikke ut noen få heldige deltakere til landsfinalen i MatteMaraton. Alle klasser på mellomtrinnet og ungdomstrinnet som kvalifiserer er velkommen til å delta i den store finalen som finner sted i Oslo. 

Praktisk info:

Slik kvalifiserer man seg:
Klasser (i Kikora) med minst 10 elever hvorav minst 95% av elevene fullfører minst ett løp i MatteMaraton innen utgangen av mai, er kvalifisert. Klassen representeres ved to elever og én lærer. Dersom flere klasser fra en skole er kvalifisert, holder det at én lærer deltar.

Finalen finner sted i Osloområdet i midten av august. Dato kommer. Oppmøte kl 10:30 ved Oslo S for langveisfarende eller direkte ved lokaliteten for de som kommer med bil. Kikora sørger for transport til/fra Oslo S for de som trenger det, og bevertning for alle deltakerne. Øvrig transport dekkes av deltakerne. Kanskje lokalt næringsliv vil bidra her for at skolelever skal få være med å kjempe i en landsfinale? 

I finalen konkurrerer elevene mot andre klasser på tilsvarende trinn (mellomtrinn/ungdomstrinn).
Alle oppgavene har elementer av praktisk tilnærming, kombinert med det teoretiske. Lokalitet er hemmelig fram til uka før finaledagen. 
Vinnerklassene premieres med Kikora-π(z^2)a til hele klassen og muligheten til å skrive noen av neste års oppgaver til MatteMaraton, som vil løses av over 100 000 elever.

Navn på skole og klasse vil oppgis i MatteMaraton-oppgavene.

Kikora forbeholder seg retten til å sette et tak på antall deltakere i finalen. Her vil førstemann til mølla-prinsippet gjøre seg gjeldende, de klassene som først fullfører får først tilbud om finaleplass. Deretter blir det venteliste. Vi holder 10 klasseplasser (1 klasseplass = 2 elever og 1 lærer) ledige til slutten av MatteMaraton og trekker blant de som ikke har fått direkteplass. Selv om dere ikke begynner 1. mai har dere mulighet til å få finaleplass.