Klasser som har kvalifisert seg til MatteMaraton-finalen

Etter følgende kriterier, har klassene under kvalifisert seg til MatteMaratonfinalen i august.

1. 90% eller fler av elevene i klassen har fullført minst ett Maraton.
2. Elevene i klassen har i snitt fullført to Maraton eller mer.

Merk at det kun er MatteMaraton-oppgaver som er kvalifiserende til MatteMaratonfinalen, så dersom din klasse eksempelvis har gjort tusenvis av Kranium-oppgaver, men ikke oppfyller de to kriteriene over, så er dere ikke kvalifiserte. Men 

Dersom du mener at din klasse oppfyller kriteriene, men ikke er på listen nedenfor, ta kontakt med oss på info@kikora.no.

Listen er sortert alfabetisk, etter kommune.

Klasse Skole Kommune
8B Borgen ungdomsskole Asker
8D Borgen ungdomsskole Asker
7A Hvalstad skole Asker
7B Hvalstad skole Asker
5. trinn Mellom-Nes skole Asker
6. trinn Mellom-Nes skole Asker
7. trinn Mellom-Nes skole Asker
5A Vardåsen skole Asker
5B Vardåsen skole Asker
6. trinn Vardåsen skole Asker
7A Vardåsen skole Asker
7B Vardåsen skole Asker
6. trinn Haugland skule Bergen
7. trinn Kringlebotn skole Bergen
6A Paradis skole Bergen
6B Paradis skole Bergen
6C Paradis skole Bergen
7A Paradis skole Bergen
5. trinn Skranevatnet skole Bergen
7B Skranevatnet skole Bergen
5A Sælen Oppveksttun skole Bergen
6. trinn Tertnes skole Bergen
6A Blommenholm skole Bærum
6B Blommenholm skole Bærum
6.1 Danvik skole Drammen
7.1 Danvik skole Drammen
6.2 Danvik skole Drammen
7.2 Danvik skole Drammen
7.3 Danvik skole Drammen
7 B Fjell skole Drammen
7C Fjell skole Drammen
5A Øren skole Drammen
6A Øren skole Drammen
6B Øren skole Drammen
6C Øren skole Drammen
7B Øren skole Drammen
6A Åssiden skole Drammen
6B Åssiden skole Drammen
7A Åssiden skole Drammen
7B Åssiden skole Drammen
10. trinn Nordborg ungdomsskole Finnsnes
5A Foldnes Skule Fjell
7A Foldnes Skule Fjell
5B Skåredalen skole Haugesund
9A Geilo barne- og ungdomsskole Hol
5. trinn Ferkingstad skole Karmøy
7. trinn Ferkingstad skole Karmøy
7A Håvik skole Karmøy
5A Kolnes skole Karmøy
6. trinn Kolnes skole Karmøy
7. trinn Kolnes skole Karmøy
5A Mykje skole Karmøy
5.trinn Strømme skole Kristiansand
6A Solberg skole i Nedre Eiker kommune Nedre Eiker
6C Solberg skole i Nedre Eiker kommune Nedre Eiker
6. trinn Stenseth skole Nedre Eiker
1PB Os gymnas Os
1TB Os gymnas Os
5B Bjøråsen skole Oslo
7B Grefsen skole Oslo
7C Grefsen skole Oslo
7D Grefsen skole Oslo
5. trinn Karlsrud skole Oslo
5A Munkerud skole Oslo
6B Munkerud skole Oslo
8A Rommen skole Oslo
5. trinn Rommen skole Oslo
10A Uranienborg skole Oslo
6A Uranienborg skole Oslo
8A Uranienborg skole Oslo
6A Bergenhus barneskole Rakkestad
7A Bergenhus barneskole Rakkestad
7B Bergenhus barneskole Rakkestad
5. trinn Kirkeng skole Rakkestad
6. trinn Kirkeng skole Rakkestad
6. trinn Os skole Rakkestad
10A Rakkestad ungdomsskole Rakkestad
7A Rud skole Rælingen
7B Rud skole Rælingen
7C Grålum barneskole Sarpsborg
8B Seljord ungdomsskule Seljord
6C Skjetten skole Skedsmo
7D Skjetten skole Skedsmo
6B Skjetten skole Skedsmo
5C Åsenhagen skole Skedsmo
4C Klyve skole Skien
7B Kollmyr skole Skien
5A Lunde barneskole Skien
6C Lunde barneskole Skien
7C Lunde barneskole Skien
6.trinn Skotfoss Oppvekstsenter Skien
6A Venstøp skole Skien
7A Venstøp skole Skien
7b Venstøp skole Skien
6.trinn Sjetne skole Trondheim
6A Grinde skule Tysvær
6B Grinde skule Tysvær
7B Grinde skule Tysvær
9A Verdalsøra ungdomsskole Verdal
5A Bjørlien skole Vestby
5B Bjørlien skole Vestby
6A Røren skole Øvre Eiker