Tall som teller?

Tanker fra redaktøren

Redaktør Anders Baumberger

Redaktør Anders Baumberger

I dag passerte vi 10 millioner løste oppgaver. Det vil si; elevene gjorde det, men vi i Kikora er skikkelig stolte over hva vi har fått til sammen med dem og deres engasjerte lærere over hele landet. Og vi liker å skryte av både oss og dem. Men lærer elevene mer av å løse flest mulig oppgaver? 

Antall løste oppgaver er neppe den beste parameteren på læringsutbytte, men de siste årene har jeg likevel merket en klar holdningsendring. Stadig flere lærere anerkjenner verdien av at man òg driver mengdetrening. Instrumentelle regneferdigheter trengs også. For ikke å snakke om alle gode samtaler som kommer ut av det å løse matteoppgaver sammen. Dessuten bidrar gjentatte møter med faguttrykk til at også begrepene sitter bedre.

Jeg ble nylig minnet om dette behovet, da jeg ba en godt voksen kamerat kjøpe en massiv stålstang, og han kom tilbake med en gardinstang like hul som en amerikansk presidentkandidat. Da hjalp det lite at han hadde truffet på både lengde og diameter, for det går dårlig å grille en hel sau på gardinstang. 

“…det går dårlig å grille en hel sau på gardinstang. “

Med MatteMaraton har vi snudd opp ned på konkurranseelementet. I MatteMaraton er det nærmest juks å ikke samarbeide. Her skal man snakke matte, få hjelp og hjelpe andre. Etter 300 kjappe hoderegningsoppgaver skal man slite seg gjennom den tunge mila med til dels utfordrende og varierte oppgaver som for mange krever nettopp samarbeid. For MatteMaraton handler ikke først og fremst om å løse flest mulig oppgaver, men om å snakke matte, samarbeide, og nå felles mål.

Ja, og så lokker jo premiene litt også da, ingen tvil om det. Men norske elever og lærere hadde ikke deltatt i landets største skolekonkurranse noensinne, om de ikke hadde sett læringsverdien i det. Tallet 10 000 000 er således ikke noe mål, men et bevis på at vi har nådd målet: Å få flere til å jobbe mer med matte på tider av døgnet og på en tid av året hvor mye annet kjemper om elevenes oppmerksomhet. 

Nå er det bare dager igjen til gongongen lyder, men likevel tid til å fullføre med klassen. Ja, selv om dere ikke er i gang. Utfordre noen på facebook! Husk at i år trekker vi ikke vinnere til landsfinalen. Alle klasser som fullfører har billett til en uforglemmelig tevling med praktisk matte i Oslo i august. Håper å se dere der! 

Anders Baumberger