IKT Norge gratulerer Kikora med 2,2 millioner løste oppgaver i MatteMaraton

Viseadministrerende Direktør i IKT Norge, Heidi Austlid, gratulerer Kikora med MatteMaraton-suksess!

Viseadministrerende Direktør i IKT Norge, Heidi Austlid, gratulerer Kikora med MatteMaraton-suksess!

Under MatteMaraton i fjor løste norske elever 2,2 millioner oppgaver i hele mai. I dag, kun 4 skoledager inn i måneden, passeres samme antallet. Det betyr at norske, svenske og danske elever i snitt løser over en halv million oppgaver hver eneste skoledag, og det er rekord. Kikora har selv satt som mål en dobling i forhold til fjoråret. MatteMaraton varer i hele mai og det er god grunn til å tro at Kikora klarer målsetningen med glans. 

Dette er helt fantastisk, sier Viseadministrerende Direktør Heidi Austlid i IKT Norge. IKT-Norge er opptatt av å sikre dagens barn og unge realfaglig kompetanse fordi vi vet at det har betydning for videre utdannings- og yrkesvalg. Digitalisering vil prege alle yrker og næringer og realfagskompetanse er inngangsbilletten til å velge IT-studier. Derfor er Mattemaraton viktig!

Kikora bidrar til å øke læringslyst og mestringsnivå og gjør at alle elever blir bedre i matte. Derfor er mattemaraton et viktig bidrag for å heve realfagskompetansen i norsk skole.

Gratulerer, Kikora!