Resultatene kommer inn ...

Here are the votes from 8B @ Kongerød, Skien (rapporten kom inn lettere grand-prix inspirert):

Vi i 8B på Kongerød har gjort en skikkelig innsats. Dette har vi fått til:

Det er 23 elever i klassen. 22 har fullført løpet for 8-10 klasse. 1 elev fullfører VGS mosjonsløpet.

I mai har klassen løst 13.160 oppgaver i Kikora. I løpet av skoleåret er tallet 39.255.

Vi har jobbet med MatteMaraton som oppgave tildelt alle elever. Det betyr at de har sittet mest hjemme og arbeidet, så har vi brukt timene til å hjelpe hverandre med det som er vanskelig. Totalt har vi brukt 8 timer på oppgaveløsning i mattetimer i mai. 

Innsatsen har vært på topp. Jeg er imponert både som kontaktlærer og mattelærer.

Hilsen Thomas Fjellstad, Kongerød ungdomsskole

Elev i Skien kommune i siste innspurt.

Elev i Skien kommune i siste innspurt.