Fjell skole visste ikke hva de gikk til ...

Da mattelærer Ann Tjensvold i 6C på Fjell skole i Drammen kommune fikk oppfordringen om å la sine elever delta i MatteMaraton 2015, visste hun ikke hva de gikk til. Heldigvis kunne avdelingslederne hjelpe dem i gang. De hadde vært på Kikorakurs og kunne motivere elever og lærere til en ekstra innsats i mai. 

Da Fjell skole skulle starte med MatteMaraton visste de ikke hva de gikk til.

Da Fjell skole skulle starte med MatteMaraton visste de ikke hva de gikk til.

Mattebøkene ble for noen uker lagt til side til fordel for mengdetrening i matte på nett. Elevene jobbet med MatteMaraton både hjemme og på skolen. De opplevde det å kunne velge mellom lette og litt mer utfordrende oppgaver som inspirerende. Variasjonen i oppgaver gjorde dem ivrige og fikk dem til å fortsette videre og stadig prøve seg på nye utfordringer. 

MatteMaraton oppfordrer til samarbeid! Og tavla er fortsatt god å ha.

MatteMaraton oppfordrer til samarbeid! Og tavla er fortsatt god å ha.

Samarbeid var en viktig del av dette. Alle i klassen ble delt inn i "mattepar" som også møttes hjemme etter skoletid og satt sammen og løste oppgaver. Kikora viste seg å være et godt utgangspunkt for samtaler om matematiske problemstillinger. Ofte kunne elevene hjelpe hverandre.

Klassen er delt inn i "mattepar". Det er viktig å hjelpe hverandre.

Klassen er delt inn i "mattepar". Det er viktig å hjelpe hverandre.

Det at Kikora gir umiddelbar respons var en viktig del av motivasjonen. Elevene syntes det var morsomt å se hvor mange oppgaver de kunne klare. Noen samarbeidet om felles mål. Da Kikora snakket med skolen lå B-klassen litt foran C-klassen. Det likte C-klassen dårlig. Nå har de satt inn sluttspurten! Fjell skole lover nemlig premie til den klassen som løser flest oppgaver. 

Klasse 6 C har satt inn sluttspurten. Det gjelder å ikke bli slått av B-klassen!

Klasse 6 C har satt inn sluttspurten. Det gjelder å ikke bli slått av B-klassen!

Utgangspunktet var liten kunnskap om fordelene ved å jobbe med MatteMaraton i mai. Nå er Fjell skole en av de skolene i landet som løser flest oppgaver i nettbasert matematikk. Gratulerer!