Dagens tips fra redaktøren

Står du litt fast på oppgave 414? Redaktør Anders hjelper deg med forslag til fremgangsmåter. Det kommer flere tips i løpet av de neste dagene, følg med!

OPPGAVE 414 -  HVA ER SUMMEN AV DE FØRSTE 100 HELTALLENE?

Se på tipset nederst. Hvor mange ganger fra 1 til 100 blir summen av to tall lik 101?