Dagens tips fra redaktør Anders

Står du litt fast på oppgave 412? Redaktør Anders hjelper deg med forslag til fremgangsmåter. Det kommer flere tips i løpet av de neste dagene, følg med. 

Oppgave 412 -  Hvor mange ganger større areal har jubileumsterningene sammenliknet med de vanlige? 

Hvorfor står ikke størrelsen på terningene oppgitt i oppgaven? Jo, fordi svaret blir det samme uansett hvor store terningene er. 

1. Du kan derfor bruke formelen for overflatearealet og se hva som skjer med arealet når man gjør hver side ti ganger så lang. 

2. ..eller du kan bare bestemme at hver side er f.eks 1 cm lang og regne ut arealet da, og sammenlikne med arealet når sidene er 10 cm lange.