Virkelighetens verden - en utfordring

Vi har snakket med redaktøren i Kikora,  Anders Baumberger, og bedt han om noen tips for å hjelpe dere litt på vei med de 22 siste oppgavene i Mattemaraton.  Vi legger ut ett og ett av disse tipsene disse siste dagene i mai, så hvis du har en oppgave du står fast på, sjekk bloggen!

Først om fremst husk å samarbeide, snakk med søsken, foreldre, læreren din eller andre elever. Del dine egne tips og diskuter fremgangsmåter. Ta frem penn og papir, ofte kan det hjelpe å tegne opp løsningsforslag.

 

Oppgave 411 - Hvor gammel er jeg om fem år?

Denne kan løses som en likning inn i Kikora, men det kan være vel så bra å kladde på et ark. Står du helt fast: Bare prøv et tall og juster tallet til det stemmer med teksten.