Åssiden leder! Både grunnskole og VGS

I Drammen finner vi ivrige elever på alle trinn. I MatteMaraton 2015 leder nå både Åssiden skole og Åssiden videregående skole med flest løste oppgaver på landsbasis. Skolene var tidlig ute og har mange elever i arbeid. 

På Åssiden videregåendeskole er det særlig P-matte som er aktuelt, men elevene har også mulighet til å ta påbyggning i generell studiekompetanse. Og Kikora tilbyr jo pensumnære oppgaver for begge kategorier.

Flere år på rad har skolen hatt tilbud om sommerskole i matematikk. Dette er et gratis tilbud til elever som får 1 i standpunkt eller på eksamen.  MatteMaraton gir elevene en unik mulighet til repetisjon i tiden før eksamen.  

På Åssiden skole har de vært tidlig ute med å integrere digitale læremidler som integrert del av undervisningen, og har en fin kultur i å dele og lære av hverandre. Det har de absolutt nytte av i MatteMaraton!