Ringstabekk skole godt igang

Elevene på Ringstabekk skole er i gang med MatteMaraton. 8. trinn startet opp på fredag og lærerne Stine Moe Al-Kasim og Yngvild Elvemo forteller om motiverte elever. Tallene etter helgen viser at de allerede er oppe på 3. plass av Bærumsskolene som deltar. Kun Høvik Verk og Grav skole ligger foreløpig bedre ann.  

8. trinn på Ringstabekk har i tillegg til å kjøre en intern utfordring mellom 8A og 8B utfordret Vollenskole i Asker til kamp om flest løste oppgaver i løpet av hele konkurransen.