Mange premier!

Hovedpremie Norge (nasjonalt): 1 stk Microsoft Surface 3 (nettbrett) deles ut til 6 elever som trekkes ut blant alle som har gjennomført MatteMaraton på sitt nivå eller høyere. Premien er sponset av Microsoft Norge.

Hovedpremie Sverige (nasjonalt): 1 stk Microsoft Surface 2 (nettbrett) til 1 elev som trekkes ut blant alle som har gjennomført MatteMaraton på sitt nivå eller høyere. Premien dekkes av Kikora. I tillegg sponser Kikora 2 klasser der minimum 90 % av elevene har gjennomført MatteMaraton på sitt nivå eller høyere med hyggetime i matematikk for hele klassen. I timen vil Kikora dele ut diplom til klassen, de vil få noen interessante matteproblemer å løse, og Kikora spanderer pizza på hele klassen.

Hovedpremie Danmark (nasjonalt): 1 klasse der minimum 90 % av elevene har gjennomført MatteMaraton på sitt nivå eller høyere får en hyggetime i matematikk for hele klassen. I timen vil Kikora dele ut diplom til klassen, de vil få noen interessante matteproblemer å løse, og Kikora spanderer pizza på hele klassen.

Norsk klassekonkurranse: 2 klasser fra hvert alderstrinn plukkes ut til å delta i en nasjonal finale i Oslo/omegn i september. Hver klasse sender 2 elever + lærer til finalen, som vil bestå av øvelser og opplevelser i praktisk matematikk. 

Instagrampremie: Ta selfie eller bilde av dine venner, dine elever eller dine barn mens de løper "42 km hoderegning". #mattemaraton og #ateaskole og bli med i trekningen av kinobilletter for hele klassen. Premien er sponset av Atea Norge.

      Glade elever på Haugerud Ungdomsskole

      Glade elever på Haugerud Ungdomsskole

IKT Norge gir gratisbillett til X-Games i Oslo i februar til 5 elever på Haugerud Ungdomsskole og oppfordrer andre organisasjoner som er opptatt av IKT og læring til å gjøre noe liknende for andre skoler.

Kommunalsjefen i Skien kommune lover pizza og brus til alle elever i den klassen som regner flest oppgaver. Hun oppfordrer andre kommunalsjefer til å gjøre det samme! Kikora stiller med diplom og ekstra matematiske utfordringer til den klassen som vinner.

 

Rektor ved Gjerpen barneskole (Skien) spanderer is på det trinnet som løser flest oppgaver på skolen. 

Rektor ved Rakkestad ungdomsskole gir pizza til den klassen som løser flest oppgaver på skolen og oppfordrer rektorer ved andre skoler til å gjøre det samme.

Den klassen i Asker kommune som løser flest oppgaver får hyggetime i matematikk. Klassen får diplom til å henge på veggen i klasserommet, de får pizza og noen interessante matteproblemer å løse. Asker kommune oppfordrer andre kommuner til å gjøre det samme.

En Osloskole utfordrer en Bærumskole til konkurranse! Hvilken skole løser flest oppgaver i snitt pr. elev? Andre skoler som vil utfordre noen?

5. trinn utfordrer 6. trinn på en skole i Vestfold. Andre skoler der dette kan være aktuelt?

Meld fra til info@kikora.no eller i kommentarfeltet nedenfor dersom du har satt i gang egne aktiviteter lokalt, så skal vi i Kikora følge det opp!