Vellykket lansering i Norge, Sverige og Danmark

10 – 9 – 8  …  Et elevkor i klassisk analog nedtelling markerte lanseringen av MatteMaraton 2015, Norges og nå også kanskje Nordens største konkurranse i nettbasert oppgaveløsning i matematikk for elever fra 10 til 18 år.

Elevene fra Haugerud ungdomsskole var i flertall og fikk for anledningen blant annet besøk av Seksjonssjef Birgitte Moltubakk fra Pedagogisk avdeling i Utdanningsetaten i Oslo kommune, Direktør Fredrik Syvertsen fra IKT Norge, Stortingsrepresentant Gunvor Eldegard og tidligere vinner av MatteMaraton Emilie Holen fra Garnes Skole i Bergen.

Men hovedpersonene denne dagen var altså elevene selv, som kastet seg entusiastiske over oppvarmingsoppgavene før selve MatteMaraton 2015 starter 1. mai.

En stor takk fra Kikora til skolens ledelse, fagmiljø og IKT ansvarlige, samt Innovasjon Norge og andre støttespillere i Norge, Sverige og Danmark som gjorde dette til en flott nordisk markering med matteglede i sentrum.

   8. trinn på Haugerud Ungdomsskole i full gang med oppvarming til MatteMaraton 2015. På skjermen bak har de kontakt med elever på Fryxellskolan i Sverige og på Tre Falke Skolen i Danmark som setter i gang samtidig. Før klokka var 12 var det løst 50.000 nettbaserte regneoppgaver i Kikora denne dagen.

 

8. trinn på Haugerud Ungdomsskole i full gang med oppvarming til MatteMaraton 2015. På skjermen bak har de kontakt med elever på Fryxellskolan i Sverige og på Tre Falke Skolen i Danmark som setter i gang samtidig. Før klokka var 12 var det løst 50.000 nettbaserte regneoppgaver i Kikora denne dagen.