Det skjer på Haugerud!

I morgen skjer det! 

150 elever på Haugerud ungdomsskole sammen med lærere, rektor, områdesjef, representanter fra Stortinget, IKT Norge, Kikora, Innovasjon Norge og norsk presse sparker i gang MatteMaraton 2015. 

Haugerud skole er en 8-10 skole med omtrent 400 elever. Skolen har satset på IKT i matteundervisningen med først og fremst bruk av Excel, GeoGebra og Kikora. 

Mattelærerne på Haugerud er opptatt av at elevene skal ha størst mulig læringsutbytte, og jobber målrettet med planer og undervisningsøkter for å gi hver elev et best mulig tilbud.

"Fordelen med Kikoraoppgaver, er at elevene har veldig lyst til å finne svaret, og de er ivrige etter å samarbeide og snakke med hverandre for å komme videre til riktig svar," sier koordinatorene i matematikk Lisbeth Guren og Vivian Ytterli. 

"MatteMaraton er en fin måte å repetere forskjellige temaer før heldagsprøven i juni. Dessuten er oppgavene i Kikora ofte litt finurlige, slik at elevene må lære seg å tenke nytt og bruke det de kan fra før i nye sammenhenger.

Det er også slik at oppgavene i Kikora ofte samsvarer godt med oppgavene som blir gitt til heldagsprøver og årsprøver. Oppgavene dekker kompetansemålene på en god måte, og de krever en høy grad av nøyaktighet. Dermed tvinges elevene til å få gode vaner for føring av oppgaver (som for eksempel bruk av variabler, benevninger i svaret, avrundinger eller forkortinger).

For å benytte oss av konkurranseelementet i MatteMaraton vil vi på Haugerud arrangere klassekonkurranser og sørge for at alle vet hvordan de ligger an i forhold til hverandre. Vi vil også holde datarommet oppe etter skoletid.

Vi har sett tidligere år at det er en sammenheng mellom hvilke elever som har gjort mange oppgaver i Kikora og elever som har gått opp en karakter eller fått bedre resultater på prøver og innleveringer. Vi håper vi ser det samme i år."